رباعی شماره‌ی ۱۱۹۶


سهلست که عبد دین و بتخانه شوی
دشوارتر آنکه پیر فرزانه شوی‎

بس سخت‌تر آنکه رند میخانه شوی
دیگر چه رسد به آنکه دیوانه شوی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید