رباعی شماره‌ی ۱۰۹۸


از بهر چه زخم دل گشودی؟ ای غم!
‎بر آن ز چه رو نمک فزودی؟ ای غم!

قلبی که ز سینه‌اش در آمد از درد
رسوای جهان چرا نمودی؟ ای غم!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید