رباعی شماره‌ی ۱۰۴۱


بعد از من و تو شاه و خدم نیست دگر
‎بعد از من و تو ظلم و ستم نیست دگر

بعد از من و تو ماتم و غم نیست دگر
بعد از من و تو درد و الم نیست دگر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید