رباعی شماره‌ی ۹۳۷


آنقدر سُرایم از خُم و باده و مست
تا آنکه رود عنان خواننده ز دست‎

تقصیر چرا؟ دوای قلبی که شکست
برگو‌ که بجز شراب میخانه چه هست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید