رباعی شماره‌ی ۹۴۸


پایان سخن همین هزارست و دویست
‎حتی گذرد چو عمرم از یکصد و بیست

گوشی شنوا اگر که در جامعه نیست
حاصل ز ردیف و مصرع و قافیه چیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید