رباعی شماره‌ی ۱۱۳۶


در سیره‌ی خود سه لغزش زیر مکن
‎در وعده‌ی خود دقیقه‌ای دیر مکن

در گفته‌ی خود خفیف و تحقیر مکن
در کرده‌ی خود ریا و تزویر مکن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید