رباعی شماره‌ی ۱۰۵۸


افسوس که فرصتم هدر شد افسوس!
‎ایّام جوانی‌ام به سر شد افسوس!

بی‌وقفه زمان گذشت و این عمر گران
ارزانی کار و سیم و زر شد افسوس!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید