رباعی شماره‌ی ۱۰۳۰


آمیزه‌ی دین و ناجی و حرف و شعار
‎با تکیه به‌ مکر و حیله و قول و قرار

بر موج زمانه شد به یکباره سوار
وز مردم و مملکت درآورد دمار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید