رباعی شماره‌ی ۹۷۰


در کار ادب اگر دخالت گردد
‎هر شعر و نوشته بی‌اصالت گردد

دیگر چه شود اگر هنر در جایی
ابزار چپاول و جهالت گردد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید