رباعی شماره‌ی ۱۰۷۴


دیدم دو گروه مؤمنان مست به جنگ
‎دستی به دعا و آن یکی دست تفنگ

گفتم بزنید تا توان هست فشنگ
زیرا به نبودتان جهان است قشنگ

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید