رباعی شماره‌ی ۹۲۲


ترکیب شکوه و پستی و خیر و شر است
‎هم صاحب چشم و گوش و هم کور و کر است

گاهی فوران هوش و گاهی چو خر است
دیوانه و عاقلی که نامش بشر است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید