رباعی شماره‌ی ۱۱۷۷


دیگر نه هراسی از بلایی داری
نه شک و یقین بر خدایی داری

یا تا به ابد زمین تو را خانه بُود
یا آنکه در آسمان سرایی داری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید