رباعی شماره‌ی ۱۰۲۹


خواهی بِرهان و خواهی‌ام کن احضار
‎خواهی بنواز و خواهی‌ام کن آزار

دست تو طناب و حلقه بر گردن من
خواهی بگشای و خواهی‌ام کن بر دار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید