رباعی شماره‌ی ۹۱۳


هر مُلک که گشته بر عدالت صاحب
‎کردست دو جنبه را رعایت واجب:

اوّل: همه بوده در نظارت راغب
دوّم: همه گشته از رقابت کاسب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید