رباعی شماره‌ی ۹۸۹


عادت همه را به قید و زنجیر کند
‎فارغ ز زمان به زندگی پیر کند

من عاشق آنکسم که تا آخر عمر
پیوسته بر آن بُود که تغییر کند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید