رباعی شماره‌ی ۱۰۰۴


در گام نخست خوشه باید پالود
‎دوّم به درون کوزه باید افزود

زآخر در خمره را بباید اندود
تا نوبت آن رسد که باید آسود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید