رباعی شماره‌ی ۱۱۹۹


جُستم همه جا به نعمت بینایی
‎دیدم همه را به دقّت و دانایی

دریافته‌ام که بهترین کارآیی
حاصل نشود مگر که در تنهایی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید