رباعی شماره‌ی ۱۰۴۰


از نسبت و نام و از نشانم بگذر
‎از موطن و رنگ و از زبانم بگذر

خواهی چو کنار هم بمانیم همه عمر
از هر چه فراتر از توانم بگذر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید