رباعی شماره‌ی ۱۱۲۴


نه فاصله در حقوق مردان و زنان
‎نه هیچ تفاوتی به فرهنگ و زبان

نه فرق میان موطن و دین و نژاد
آینده چنین شود به اعجاز زمان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید