رباعی شماره‌ی ۱۱۹۲


ای آنکه مرا امر به معروف کنی
‎تا ذهن مرا به کعبه معطوف کنی

شایسته به سجده آن خداییست فقط
کو گفته مرا به خنده مشعوف کنی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید