رباعی شماره‌ی ۱۰۰۹


مستانه قدم به ساحتم بگذارید
‎مرهم به دل و جراحتم بگذارید

با ماتم اگر به دیدنم آمده‌اید
زینجا بروید و راحتم بگذارید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید