رباعی شماره‌ی ۱۰۱۷


گیرم که مرا همیشه در بند کنید
‎آزار و شکنجه‌ام به صد چند کنید

با نفرت و کینه بی‌سبب می‌کوشید
کافر به خدای عشق و لبخند کنید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید