رباعی شماره‌ی ۹۸۴


در وهم و خیال شاه عادل تا چند؟
‎کِی پادشهی به دست خود بندد بند؟

قومی که گذشته را فراموش کند
هرگز ز خطای خود نمی‌گیرد پند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید