رباعی شماره‌ی ۱۱۷۸


آنکس که نباشدش به مردم کاری
‎وز وی نرسد به دیگران آزاری

یا رب! به خدا که از عدالت دور است
گر با سر بی‌گنه رود بر داری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید