رباعی شماره‌ی ۹۲۳


دعوت چه کنی مرا به سوی ره راست
‎وقتی که ملاک صاف و کج باور ماست

لطفی بنما! بجای اطناب کلام
سرراست بگو که راه میخانه کجاست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید