رباعی شماره‌ی ۱۰۱۲


از وحی تو بر زمین که را سود رسید؟
‎وز آن چه کسی به صلح معهود رسید؟

خوش آن که ز سوره‌های تو هیچ نخواند
ناخوانده ولی به کام و مقصود رسید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید