رباعی شماره‌ی ۱۰۶۰


یک چند بیا به جایمان انسان باش
‎چون ما به زمانه در جهان حیران باش

با حاصل خلقتت اگر خوش بودی
برگرد و برو در آسمان پنهان باش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید