رباعی شماره‌ی ۹۶۹


چون آب که در زمین ما می‌چرخد
‎خون در رگ مغز و دست و پا می‌چرخد

از خون رزان کمی در آن ریز و ببین
کاین چرخ از آن چه باصفا می‌چرخد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید