رباعی شماره‌ی ۹۵۵


دردا که هر آنکه اندکی یاد گرفت
‎از صاحب فن و دانش ایراد گرفت

بیچاره جماعتی که در مکتبشان
هر بی‌هنری مقام استاد گرفت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید