رباعی شماره‌ی ۱۱۱۱


برخیز و بکوش تا به رویا برسیم
‎زین برکه‌ برون شویم به دریا برسیم

نومید مشو که خود اگر سعی کنیم
از خاک رهیده، تا ثریا برسیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید