رباعی شماره‌ی ۹۲۱


از حال زمانه سهم مردم درد است
‎چون حاصل نیش مار و کژدم درد است

یک عدّه غنی و دزد و باقی همه هیچ
دردا که بهای کشت گندم درد است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید