رباعی شماره‌ی ۱۰۴۸


بیهوده برای رنج خود چاره مساز
‎هرگز گره‌ای نگردد از کار تو باز

چون مشکل ما، اگر نگویم به دراز
دلبستگی است و خواهش و میل و نیاز

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید