رباعی شماره‌ی ۱۰۴۶


از حسرت روز و شام من پند بگیر
‎پیمانه بیار و جرعه‌ای چند بگیر

بگذر ز هر آنچه کام تو تلخ کند
یک بوسه‌ بجای آن پر از قند بگیر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید