رباعی شماره‌ی ۱۱۴۰


در پوشش علم و معرفت، لشکر دین
‎بنشسته برای کسب قدرت به کمین

می‌ترسم از آنکه بار دیگر به زمین
یورش ببرد به هر کجا اهل یقین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید