رباعی شماره‌ی ۱۰۱۹


هر گوشه‌ی شهر و کوچه را تکیه کنید
هر منطقه را پر از حسینیه کنید‎

بر سر قمه و به شانه زنجیر زنید
باشد که دمی به حال خود گریه کنید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید