رباعی شماره‌ی ۱۱۹۳


«هان تا سر رشته‌ی خرد گم نکنی»
‎اندیشه به غیر باده و خُم نکنی

سرمستی و شور و حال هر روزت را
قربانی حرف مفت مردم نکنی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید