رباعی شماره‌ی ۱۰۰۳


باشد که اسیر وهم و باور نشود
‎غافل ز شراب ناب و ساغر نشود

امّید به آنکه نسل آینده به مفت
یک بار دگر چو نسل ما خر نشود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید