رباعی شماره‌ی ۹۶۴


دستت قدحی بگیر و مستانه بچرخ!
‎پیوسته برقص و همچو دیوانه بچرخ!

هی پر کن و هی بنوش و شب تا به سحر
همراه فلک به گرد میخانه بچرخ!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید