رباعی شماره‌ی ۱۰۳۱


بر ما چه گذشته در دل بیشه و غار
‎بر ما چه گذشته وقت پیکار و شکار

بر ما چه گذشته حین تعقیب و فرار
کز سیرت ما ربوده آرام و قرار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید