رباعی شماره‌ی ۱۱۷۵


یک معجزه در چشم سیاهت داری
‎جادوی عجیبی به نگاهت داری

با کس نتوان گفت چه سحری دارد
مهری که در آن صورت ماهت داری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید