رباعی شماره‌ی ۹۴۰


ای دهر! هدف ز خلق آدمها چیست
‎خود گوی، که جز تو در جهان بینا نیست

گر هست بهشت و دوزخ و وحی دروغ
مظلوم‌تر از خدا در این دنیا کیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید