رباعی شماره‌ی ۹۴۱


بعد از تو طراوتی دگر اینجا نیست
‎وز جان و دلش کسی دگر شیدا نیست

گفتی ز وفا که کار دنیا را نیست
دنیا چو تو رفته‌ای دگر دنیا نیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید