رباعی شماره‌ی ۹۹۷


بر شاخ درخت من ثمر هیچ نبود
‎وز کوشش من بجز ضرر هیچ‌ نبود

یک عمر به کشف راز عالم طی شد
من را ز درون من خبر هیچ نبود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید