رباعی شماره‌ی ۱۱۸۱


صادق‌تر و خوش‌بیان‌تر از من چه کسی
مشفق‌تر و خوش‌زبان‌تر از من چه کسی‎

یک بار مرا به چشم دل کن نظری
عاشق‌تر و خوش‌گمان‌تر از من چه کسی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید