رباعی شماره‌ی ۹۹۱


هر چند که جمع ما پر از غیرت بود
افسوس که سعی ما نه بر فکرت بود‎

تاریخ برای ما اگر عبرت بود
امروز نصیب ما فقط عشرت بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید