رباعی شماره‌ی ۹۸۶


یک عدّه به زور و چنگ و دندان دزدند
‎برخی به فریب و روی خندان دزدند

آنان به طناب و تیغ و اینان به شعار
در عزم کمک به مستمندان دزدند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید