رباعی شماره‌ی ۱۱۰۱


من هیچ کشید جان دگر نتوانم
آرام بدین جهان دگر نتوانم

ساقی! بده آن شراب مرد افکن را
آنقدر که بیش از آن دگر نتوانم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید