رباعی شماره‌ی ۱۱۰۲


«من بی می ناب زیستن نتوانم»
بی جام شراب زیستن نتوانم

زان دم که به مستی‌اش بیاسود تنم
دیگر به عذاب زیستن نتوانم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید