رباعی شماره‌ی ۱۰۶۵


از همهمه‌ی جهان پر جوش و خروش
‎رفتم به سکوت شهر افراد خموش

در وادی خواب رفتگان ابدی
یک ناله مرا نیامد از غبطه به گوش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید