رباعی شماره‌ی ۹۱۵


پرواز پرنده‌ها عجیب است عجیب!
‎رفتار خزنده‌ها عجیب است عجیب!

گویند: کجای آن عجیب است مگر؟!
این پرسش بنده‌ها عجیب است عجیب!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید